Badania prenatalne

Pełen zakres diagnostyki:

badania prenatalne nieinwazyjne wszystkich trymestrów ciąży ( badania USG I trymestru, badania biochemiczne krwi – test Pappa, przeliczenie ryzyka wad genetycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania ASTRAIA GMBH certyfikowanego przez Fetal Medicine Foundation )

testy NIFTY ( Geneplanet, Veracity, Veragene )

amniopunkcje genetyczne z pełną oceną materiału genetycznego płodu ( ocena kariotypu, FISH, mikromacierz ).

Przygotowanie do badań

I trymestr ciąży:

Badania prenatalne I trymestru wykonujemy u pacjentek między 11 tygodniem i 3 dniem a 14 tygodniem ciąży. Badania polegają na wykonaniu dokładnego USG z oceną NT ( przezierności karkowej płodu ), NB ( obecności kości nosa ), TV ( przepływu krwi na zastawce trójdzielnej w sercu płodu ), DV ( przepływu krwi w przewodzie żylnym płodu ), ocenie szczegółowej anatomii płodu. Pobieramy ciężarnej  krew na badanie – test PAPPA. Otrzymane wyniki wprowadzamy do certyfikowanego oprogramowania i oceniamy ryzyko wystąpienia dużych wad genetycznych płodu ( trisomia 21, 18, 13 ). Każdy wynik omawiamy i wydajemy w postaci papierowej lub elektronicznej ( plik pdf ).

Badania wykonywane są w godzinach porannych. Ciężarne nie muszą być na czczo.

II trymestr ciąży:

Badanie prenatalne II trymestru wykonujemy u pacjentek między 18 a 24 tygodniem ciąży. Badanie polega na wykonaniu USG ze szczegółową oceną pojedynczych narządów płodu, łożyska, ilości płynu owodniowego. Wynik badania omawiamy i wydajemy w postaci papierowej lub elektronicznej ( plik pdf ).

III trymestr ciąży:

Badanie prenatalne III trymestru wykonujemy u pacjentek między 30 a 36 tygodniem ciąży. Badanie polega na wykonaniu USG z oceną biometrii płodu, oceną przepływów w naczyniach ( UMB, MCA, DV … ), oceną łożyska i ilości płynu owodniowego.

W przypadku ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w wyżej wymienionych badaniach proponujemy dalszą opiekę medyczną w postaci badań kontrolnych, specjalistycznych konsultacji  i/lub ewentualnego leczenia w ośrodkach referencyjnych, z którymi współpracujemy.

ginekologia_i_poloznictwo_zielona_gora

Lekarze