Diagnostyka Prenatalna

NZOZ ZDROWIE KOBIETY
GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
Diagnostyka Prenatalna

 

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie, ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej aberracją chromosomalną.
Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 - 5%. Część z tych wad dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży). W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady wskazane jest wykonanie testu biochemicznego
i badania USG w celu oszacowania ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnej. Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą genetycznych badań.
Określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykrycie wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Pozwala także rodzicom dziecka przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej po jego urodzeniu.
            W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej stanowi podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.
Obecnie uważa się, że priorytetowe są badania biochemiczne wykonywane w pierwszym trymestrze ciąży, wspólnie z badaniem USG, oceną przezierności karku (NT – nuchal translucency), obecnością kości nosowej (NB – nasal bone) i pomiarem stężenia PAPP-P oraz wolnej gonadotropiny kosmówkowej. Wartość wykrywcza (DR-Detection Rate) tego badania, wykonanego pomiędzy 11 a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży wynosi 95 %, a procent wyników fałszywie pozytywnych 5 %.

            

Ze względu na fakt, że współczesna diagnostyka prenatalna opiera się
o analizę badań biochemicznych i niezwykle starannie przeprowadzanych badań USG, należy dołożyć wszelkich starań, żeby była prowadzona w sposób precyzyjny. Dlatego badania powinny być wykonywane przez lekarzy posiadających odpowiednie, wysokie kwalifikacje do ich przeprowadzania, a także podlegających pozytywnej kontroli zewnętrznej – coroczny audyt wyników badań. Zarówno kwalifikacje, jak i zewnętrzną kontrolę zapewnia FMF (Fetal Medicine Foundation) – organizacja która wprowadziła tą metodę badań do rutynowego postępowania, przy zapewnieniu wysokiej jakości procedur.

Z dumą informujemy, że od stycznia 2011 roku zajmujemy się kompleksową diagnostyką prenatalną w ramach Narodowego Programu Badań Prenatalnych. Badania te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

          Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej  jedno z poniższych kryteriów:
   1)     stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu;

2)
      wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka (ale również i częste poronienia u ciężarnych );

     3)       stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych
u ciężarnej lub u ojca dziecka;

    4)     stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową (np. ryzyko ostrego zakażenia wirusowego ciążarnej itp. );

     5)   wiek matki 35 lat lub powyżej.          W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie w książeczce RUM zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania
do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 5 36 26 16 06.

       
Rejestracja dla pacjentek pod numeremi telefonów:
         5 36 26 16 06                   68 324 31 86
       Prosimy rejestrujące się ciężarne o podanie dokładnej daty ostatniej miesiączki i ewentualnie oceny wieku ciążowego dokonanego przez lekarza prowadzącego badaniem USG.
   

BADANIA PRENATALNE WYKONYWANE SĄ W NOWYM MIEJSCU 

UL. PIASKOWA 1/8
65-211  ZIELONA GÓRA

TEL. 5 36 26 16 06


 

O NAS

Nowości i wydarzenia

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Diagnostyka Prenatalna

Lekarze

Zdjęcia

Gabinet Prywatny - Jarosław Rut

Rejestracja